Witamy na stronie Rady Młodych Naukowców.

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym dla Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Najważniejsze zadania Rady to:

 

identyfikacja barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową,

 

przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową,

 

integracja środowisk młodych pracowników naukowo-badawczych WUM,

 

reprezentowanie młodych pracowników WUM w komisjach konkursowych według wymogów strategii HRSR i wymogów instytucji posiadających logo HR Excellence in Research.

 

Rada została powołana przez JM Rektora w liczbie 15 osób – po trzech pracowników z każdego Wydziału naszego Uniwersytetu. 

O powołaniu do Rady decydowało miejsce na Liście Liderów Naukowych (trzy pierwsze pozycje w każdym Wydziale), przy czym uwzględniano tylko Osoby, które miały nie więcej niż 40 lat.