Kontakt i Skład Rady

Skład Rady Młodych Naukowców, kadencja 2018/2019

Przewodniczący
prof. dr hab. Marcin Ufnal
e-mail:
mufnal@wum.edu.pl

Zastępcą przewodniczącego
dr hab. Filip M. Szymański

Członkowie

dr hab. Aleksandra Czerw

dr hab. Łukasz Czyżewski

dr Łukasz Gawęda

dr hab. Joanna Giebułtowicz

dr hab. Joanna Gotlib

dr hab. Sebastian Granica

dr Marta Krasny

dr Marcin Krawczyk

dr hab. Jakub Piwowarski

dr Anna E. Płatek

dr hab. Piotr Skarżyński

dr hab. Łukasz Szarpak (zakończył pracę w WUM)

dr Łukasz Zadrożny