Skład RMN 2023/2024

 • dr Monika Gawałko, I Katedra i Klinika Kardiologii (1WR)
 • dr Jakub Gąsior, Klinika Kardiologii wieku Dziecięcego i Pediatrii Orgólnej (2M6)
 • dr Wacław Hołówko, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1WB1) - Przewodniczący
 • lek. med. Marcin Jasiński, Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (1WP)
 • mgr Arkadiusz Kocur, Zakład Chemii Leków, Analizy Farmaceutycznej i Biomedycznej (WF5)
 • dr Natalia Korytowska-Przybylska, Zakład Chemii Leków, Analizy Farmaceutycznej i Biomedycznej (WF5)
 • dr Katarzyna Mańka-Malara, Katedra Protetyki Stomatologicznej (WLS4)
 • dr Katsiaryna Marhelava, Zakład Immunologii (1M19)
 • dr Paweł Matryba, Zakład Immunologii (1M19)
 • dr Paulina Mularczyk-Tomczewska, Zakład Zdrowia Publicznego (NZB)
 • dr Olga Rostkowska, Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych (1W22) - Zastępczyni Przewodniczącego
 • dr Joanna Sajkowska-Kozielewicz, Zakład Chemii Organicznej i Fizycznej (WF7)