Kryteria Autorstwa Prac Naukowych

Propozycje Rady Młodych Naukowców odnośnie kryteriów autorstwa w pracach naukowych.

 

1. Koniecznym warunkiem do współautorstwa manuskryptu jest czynny udział merytoryczny w pracy nad manuskryptem.

 

2. Znajdowanie się na liście autorów pracy bez udziału w jej powstawanie jest wysoce nieetyczne. 

 

3. Pierwszym autorem jest osoba, która włożyła najwięcej pracy w przeprowadzenie doświadczenia, badań, analizy danych itd. lub przegląd literatury, pisanie manuskryptu (prace przeglądowe).

 

4. Autorem korespondującym jest osoba, która zainicjowała projekt – pomysłodawca projektu, zaplanowała przebieg eksperymentu, charakter/tematykę - układ manuskryptu, odpowiada merytorycznie za całokształt pracy, autorów korespondujących może być więcej niż jeden.

 

5.Ostatnim autorem jest autor korespondujący lub szef zespołu badawczego/zakładu o ile brał faktyczny udział w planowaniu badania lub/i analizie danych lub/i pisaniu manuskryptu. 

 

6. Podwójna afiliacja autora jest możliwa tylko w przypadku wkładu finansowego/czasowego w publikację dwóch jednostek.